Latihan US IPS Seri 1 2020

284

Welcome to your Latihan US IPS Seri 1 2020

Nama
Nama SD
Kelas
1. 

Daerah pegunungan pada peta digambarkan dengan warna ....

2. 

Daerah dataran rendah pada peta digambarkan dengan warna ....

3. 

Daratan bergunduk-gunduk besar, besar, luas, memanjang, dan tinggi yang terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi dinamakan ....

4. 

Mata angin pada peta digambarkan berupa tanda panah yang menunjuk ke arah ....

5. 

Arah mata angin ke bawah menunjukkan arah ....

6. 

Sumber energi utama bagi makhluk hidup adalah ....

7. 

Pantai Indrayanti terdapat di daerah ....

8. 

Berikut pantai yang ada di Yogyakarta,  kecuali ....

9. 

Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang ....

10. 

Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah selat ....

11. 

Laut sempit di antara dua pulau disebut ....

12. 

Berikut yang bukan hasil ternak adalah ....

13. 

Penanaman kembali hutan-hutan gundul disebut juga ....

14. 

Laut yang menjorok ke daratan disebut ....

15. 

Suku Baduy mendiami Provinsi ....

Comments